Samuel Schick

уролог

Phoebe Nelson

уролог

Adrian Scold

уролог

Наше цене

$49.99

Поновљени преглед (преглед, консултације) код уролога за жене

Да закажете

$249.99

Свеобухватни примарни уролошки преглед жена + ултразвук

Да закажете

$129.99

Свеобухватни примарни уролошки преглед жена (без ултразвука)

Да закажете

Предности лечења у клиници

1. Пријем спроводе врхунски уролози, специјалисти који поседују напредне методе лечења и дијагностике уролошких болести, пратећи открића у области медицине.
Наши медики регулярно посещают профильные конференции и форумы, где обмениваются опытом и знаниями в том числе с зарубежными коллегами их других филиалов корпорации.